ENGINYERIA

Càlculs tècnics i econòmics,  assessorament tècnic de millora en eficiència energètica, així com la legalització d’instal·lacions confeccionant tot tipus de butlletins.

INSTAL·LACIONS

Muntatge i reparació de tot tipus d’instal·lacions. La nostra empresa disposa d’estructura per tal de donar una solució global als seus requeriments:

Aigua
Electricitat
Gas
Calefacció
Aire Condicionat
Revisió contra incendis
Gestions de manteniment
Ventilació

ALTRES TREBALLS

Feines de paleta
Feines de fuster
Alumini
Pintura


ENERGIES RENOVABLES

Energia solar tèrmica
Geotèrmica
Aerotèrmica

 

MANTENIMENTS

NORMATIU

Execució de totes les operacions de manteniment i inspecció, amb les freqüències i pe
riodicitats que marca la normativa legal vigent: RITE, RBT, RAT, RIPCIT, UNE’s...     

PREVENTIU


Aquest tipus de manteniment complementa el manteniment normatiu, realitzant un pla a mida de la seva instal·lació, per tal d’aconseguir el correcte funcionament i la màxima duració dels equips de la seva instal·lació, així com aconseguir una millor eficiència energètica.


PREDICTIU


Consisteix en l’anàlisi periòdic de les instal·lacions, mitjançant les tècniques més modernes de manteniment.
Aquestes tècniques són l’anàlisi termogràfic i els anàlisis de vibracions.

CORRECTIU


Comprèn l’atenció i resolució de les avaries i incidències que puguin sorgir a les instal·lacions.